Algemene voorwaarden

 

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 • Eigenaar: Nicole Jagerman, Beheerder is de vervanger als de eigenaar niet aanwezig is en de gasten zijn die bij Liv inn verblijven.
 • De hoofdgast dient 21 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon – of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.
 • De prijzen van de kamers staan op booking.com en op bnblivinn.nl. Prijzen zijn inclusief btw, water, elektriciteit en eindschoonmaak. Bij booking.com komt de eindschoonmaak er bij.
 • Liv Inn is helaas niet geschikt voor kinderen en mensen in een rolstoel. De kamer bevindt zich op de 2e verdieping van ons huis en er is geen lift aanwezig.
 • Onze kamer is geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.
 • Geen feesten of evenementen op de kamer, Rust zal er van 23.30 tot 8.00 zijn.
 • Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.
 • Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.
 • Liv Inn is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.
 • De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Liv Inn ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.
 • We verwachten dat gasten van Liv Inn zich houden aan de algemene voorwaarden.
 • De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

Reservering en betaling

 • Als u per ideal of credit card betaald heeft dan is uw reservering meteen bevestigd. U kunt ook een aanvraag per mail naar nicolejagerman0@gmail.com doen en bij beschikbaarheid  betaalt u 50% aan binnen 2 weken op rekening NL73 ABNA 0553874969 t.n.v Liv Inn  en 50% betaalt u dan contant bij aankomst. Wij hebben geen pin automaat. Helaas kan er geen reservering op de dag zelf gemaakt worden na 11 uur s morgens. Wij kunnen dit helaas niet in het systeem aanpassen.

Annulering 

Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.
 • Bij annulering van 14 dagen tot 7 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.
 • Bij annulering van 7 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.
 • Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.
 • Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.
 • Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • Liv Inn kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
 • In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbieden.
 • Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

Aankomst en vertrek

 • Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 15.00 uur beschikbaar en er kan tot 21.00 uur worden ingecheckt. Mocht u eerder willen komen dan kunt u uw bagage uiteraard afgeven.
 • Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.
 • Uitchecken is mogelijk tot 10.30 en wilt u langer blijven dan kunt u dat met ons overleggen.

Problemen in de kamer

 • Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een probleem zijn, dan horen wij dat graag ter plekke zodat wij dit direct kunnen oplossen voor u.

Info Liv Inn

 • KvK nummer: Eyeflash 34322970  Liv Inn valt onder de hoofdvestiging Eyeflash en is gedeponeerd bij de KvK onder 000009442804.
 • BTW nummer: BTW 1953.90.404.H.06.01
 • Rekening nummer: NL73 ABNA 0553874969 t.n.v Liv Inn Hillegom. Liv Inn valt onder Eyeflash